ქართული ორთოგრაფიული ლექსიკონი

ჩამოტვირთეთ იქიდან:

Find the source code on github

დაეხმარეთ გაუმჯობესებაში

შეცდომებს იპოვეთ ლექსიკონში? ავტომატური კორექცია რამდენიმე სიტყვას არ იცის ან შეცდომებს ვერ პოულობს? გამომიგზავნეთ იმ პრობლემატურ სიტყვებს და გავუსწორებ ლექსიკონს.